Sản phẩm chi tiết

Kim bấm Việt Đức

Mã Sản phẩm: CSMD0009

Liên hệ mua hàng: 0935758557 - 0979.587.347

Mô tả: Kim bấm Việt Đức dùng để bấm máng che mưa các loại cho cây cao su.
Ghi chú : Dùng để bấm máng che mưa các loại cho cây cao su.

Kim bấm Việt Đức dùng để bấm máng che mưa các loại cho cây cao su.