Sản phẩm chi tiết

Máng sắt hứng mủ 1 chân

Mã Sản phẩm: CSMD0035

Liên hệ mua hàng: 0935758557 - 0979.587.347

Mô tả: Máng đóng hứng mủ 1 chân, giúp cho dẫn mũ từ thân cây vào tô mủ tốt, cấu tạo chỉ có 1 chân duy nhất, nên hạn ché bị phạm vào thân cây cao su.

Máng đóng hứng mủ 1 chân, giúp cho dẫn mũ từ thân cây vào tô mủ tốt, cấu tạo chỉ có 1 chân duy nhất, nên hạn ché bị phạm vào thân cây cao su.