Sản phẩm chi tiết

Thốc kích thích ra mủ 2.5 KinaFon

Mã Sản phẩm: CSMD0001

Liên hệ mua hàng: 0935758557 - 0979.587.347

Mô tả: Sử dụng cho các vườn cao su già từ 7 năm trở lên, giúp kích thích ra mủ hiệu quả, đạt năng suất và sản lượng mủ cao hơn rất nhiều.
Ghi chú : Sử dụng cho các vườn cao su già từ 7 năm trở lên, giúp kích thích ra mủ hiệu quả, đạt năng suất và sản lượng mủ cao hơn rất nhiều.

Sử dụng cho các vườn cao su già từ 7 năm trở lên, giúp kích thích ra mủ hiệu quả, đạt năng suất và sản lượng mủ cao hơn rất nhiều.