Sản phẩm chi tiết

Thuốc kích thích, loét sọc Bio Quét

Mã Sản phẩm: CSMD0002

Liên hệ mua hàng: 0935758557 - 0979.587.347

Mô tả: Thốc Bio Quét dùng cho cây cao su non và cao su gia, giúp kích thích ra mủ, đồng thời trị các bệnh loét sọc miệng cạo, khô miệng cạo ....
Ghi chú : Thốc Bio Quét dùng cho cây cao su non và cao su gia, giúp kích thích ra mủ, đồng thời trị các bệnh loét sọc miệng cạo, khô miệng cạo ....

Thốc Bio Quét dùng cho cây cao su non và cao su gia, giúp kích thích ra mủ, đồng thời trị các bệnh loét sọc miệng cạo, khô miệng cạo